Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Styrdokument och handlingsplaner

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och plan för trygghetsskapande arbete där vi dagligen strävar efter att skapa tillit, samspel, delaktighet, meningsfullhet, att respektera individen en kreativ miljö. Vi arbetar utifrån demokratiska principer, allas lika värde och därigenom vara förebilder för barnen samt skapar rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan

Senast uppdaterad: 29 mars 2022