Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår förskola

Skogslindens förskola ligger i Ribbyområdet  i Västerhaninge och består av sex avdelningar. Förskolan har tre fina gårdar och närhet till skogen och andra strövområden. På förskolan finns även en inneateljé, en uteateljé och en utesovvila. I vår matsal äter vi gemensamt av den goda maten som tillagas i vårt kök.

Fasaden på förskolan. Foto: Claudia Fried

Vår vision

Vi ska bidra till att stärka barnets självkänsla och självförtroende med hållbarhet som mål. Barnet ska kunna gå ut i världen, med tilltro till sin och andras förmåga, skaffa sig adekvat kunskap för att kunna påverka på såväl individ-, grupp-, organisations-, samhälls-, som internationell nivå. På detta sätt strävar vi mot ett hållbart liv för alla, inom de gränser som bara universum sätter.

Vi utgår ifrån FN:s rättigheter och hela FN:s barnkonvention. Vi trycker särskilt på artikel 29, "Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till:

a) Utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;

b) Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadgar;

c) Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;

d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar;

e) Utvecklar respekt för naturmiljö..."

Film om Tungelsta- Västerhaninges förskoleområde 

Senast uppdaterad: 12 april 2023