En dag på förskolan

Två barn leker med lera. Foto: Claudia Fried

Varje dag erbjuder vi stimulerande och utvecklande aktiviteter för våra förskolebarn. Dagarna rymmer pedagogiska aktiviteter, arbete med förskolornas gemensamma projekt och ibland utevistelser med utflykt. Och vi äter förstås näringsriktig och god mat till frukost, lunch och mellanmål.

Från klockan 6.30 välkomnar vi barnen på vår öppningsavdelning där olika lugna aktiviteter erbjuds.

Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.00 varje dag. Frukosten kan bestå av yoghurt, fil, müsli, flingor, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg. Efter frukost är det uteaktivitet.

Ungefär klockan 9.00 har varje avdelning sin samling där vi går igenom vad som kommer att hända under dagen och där barnen är delaktiga i utformningen. Sedan är det oftast dags för projekttid med olika pedagogiska aktiviteter eller utevistelse med utflykt eller pedagogisk verksamhet. Under förmiddagen samlas vi ute eller inne för en fruktstund.

Lunchen äter vi i två olika omgångar. De små barnen äter före de större barnen.

Efter lunch återgår barnen till sina avdelningar för att vila eller utevistelse.

Vi äter mellanmål cirkla klockan 14.00.

Efter mellanmålet fortsätter den pedagogiska verksamheten till ca klockan 17.00 då vi samlas på våra stängningsavdelningar för fortsatt verksamhet till klockan 18.00 då förskolan stänger.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021